Hệ thống đối tác toàn cầu của TRANSAZ tại các khu vực chính:
  • Tây Âu, Bắc Âu
  • Bắc Mỹ, Brasil, Chile
  • Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á
  • Úc và New Zealand
  • Cộng hòa Nam Phi