Feedback

RoadmapTRỤ SỞ CHÍNH
Số 73, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC NỘI BỘ
Số 422, đường Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (tầng 10, phòng 6)

LIÊN HỆ CHUNG
Điện thoại       : +84. 24. 3935 2891
Fax       : +84. 24. 3935 2890
Thư điện tử       transaz@transaz.vn

Nhóm chức năngĐiện thoạiThư điện tử
Điều hành chung+84. 24. 3935 2899management@transaz.vn
Thương vụ+84. 24. 3935 2895commerce@transaz.vn
Mua vào cho dịch vụ+84. 24. 3935 2895procure@transaz.vn
Hỗ trợ khách hàng, tư vấn dịch vụ+84. 24. 3935 2892sales@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Vận tải quốc tế đường biển, đường không+84. 24. 3935 2898freight@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Logistics, Đại lý hải quan+84. 24. 3935 2893logistics@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Đóng gói Đồ dùng+84. 24. 3935 2894moving@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Đóng gói Máy móc+84. 24. 3935 2897moving@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Lưu kho bãi+84. 24. 3655 6803warehouse@transaz.vn
Tài chính, Kế toán+84. 24. 3935 2896finance@transaz.vn
Hành chính, Nhân sự+84. 24. 3935 2891general@transaz.vn