Feedback

RoadmapTRỤ SỞ CHÍNH
Số 73, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM
Số 81, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

LIÊN HỆ CHUNG
Điện thoại       : +84. 86. 836 4236
Fax       : +84. 24. 3935 2890
Thư điện tử       transaz@transaz.vn

Nhóm chức năngĐiện thoạiThư điện tử
Hành chính+84. 24. 3935 2891general@transaz.vn
Hỗ trợ khách hàng, tư vấn dịch vụ+84. 24. 3935 2892sales@transaz.vn
Điều hành chung+84. 24. 3935 2899management@transaz.vn
Thương vụ+84. 24. 3935 2895commerce@transaz.vn
Mua vào cho dịch vụ+84. 24. 3935 2895procure@transaz.vn
Kế toán Tài vụ+84. 24. 3935 2896finance@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Logistics: Đại lý hải quan, giao nhận, vận chuyển nội địa+84. 24. 3935 2893logistics@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Logistics: Vận tải quốc tế đường biển, đường không+84. 24. 3935 2898freight@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Di chuyển: Đóng gói đồ dùng gia đình, hành lý cá nhân, trang bị văn phòng+84. 24. 3935 2894moving@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Di chuyển: Đóng gói máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất+84. 24. 3935 2897moving@transaz.vn
Thực hiện Dịch vụ Lưu kho bãi+84. 24. 3655 6803warehouse@transaz.vn