TransAZ

Tên công ty: Công ty cổ phần TRANSAZ
Mã số doanh nghiệp: 0105992834
Trang tin điện tử: www.transaz.vn

 

Liên hệ

Địa chỉ:Số 73, phố Lý Nam Đế,                        
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại :+84. 24. 3935 2891 - 9
Fax:+84. 24. 3935 2890
Thư điện tử  :transaz@transaz.vn