STT Vị trí tuyển dụngMô tả công việc
1Nhân viên hành chính nhân sự (GAD)Tải về
2Nhân viên dịch vụ khách hàng (CCA)Tải về
3Nhân viên dịch vụ di chuyển (MSS)Tải về
4Nhân viên dịch vụ thông quan giao nhận (CSO)Tải về
5Nhân viên hiện trường dịch vụ di chuyển (MSS)Tải về
6Nhân viên kế toán tài vụ (FAD)Tải về
7Công nhân kỹ thuật đóng hàng dịch vụ di chuyển (SPO)Tải về