STT Vị trí tuyển dụngMô tả công việc
1Nhân sự thực hiện dịch vụ di chuyểnTải về
2Nhân sự thực hiện dịch vụ thông quan, giao nhậnTải về
3Nhân viên hành chính, nhân sựTải về
4Nhân viên hỗ trợ khách hàngTải về