Các đối tác & các tuyến vận chuyển quốc tế Transaz

Các quốc gia có đối tác và hệ thống cảng đường biển, cảng đường không có tuyến vận chuyển của TransAZ: 


 CHÂU Á  (ASIA)                       CHÂU ÂU  (EUROPE)             CHÂU MỸ  (AMERICA)             CHÂU PHI  (AFRICA)

      BẮC Á                                                       BẮC ÂU                                                 BẮC MỸ                                                   BẮC PHI

      TRUNG Á                                                  TÂY ÂU                                                  TRUNG MỸ                                             ĐÔNG BẮC PHI
              

      ĐÔNG BẮC Á  (Đông Á)                         ĐÔNG ÂU                                               NAM MỸ                                                  ĐÔNG PHI

      ĐÔNG NAM Á                                          NAM ÂU  (Địa Trung Hải)                                                                                     
TRUNG PHI
   
      NAM Á  (Tiểu lục địa Ấn Độ)                                                                                                                                                 
TÂY PHI                  

      TÂY NAM Á  (Tây Á)                                                                                                                                                               
NAM PHICHÂU ĐẠI DƯƠNG  (OCEANIA)

     CHÂU ĐẠI DƯƠNG