Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSAZ
Mã số doanh nghiệp: 0105992834

Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Vận tải đa phương thức (chủ đạo là đường biển và đường không).
 • Dịch vụ logistics và đại lý h��i quan.
 • Dịch vụ di chuyển hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình và văn phòng.
 • Lưu kho, lưu bãi và phân phối hàng hóa.
 • Chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện.
 • Thương mại xuất nhập khẩu và trung gian thương mại.

Hoạt động xã hội:
Thành viên các tổ chức, hiệp hội quốc gia và quốc tế:
 • Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý vận tải Quốc tế FIATA
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA (trước đây là Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam VIFFAS)
 • Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam VNSC
Đang trong quá trình tham gia các tổ chức, hiệp hội quốc tế:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Di chuyển Quốc tế IAM

Trách nhiệm người vận chuyển và cung cấp dịch vụ được bảo hiểm