Feedback

Roadmap


VĂN PHÒNG KINH DOANH
152 Phó Đức Chính (tầng 8), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

KHO HÀNG
105 ngõ 53 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
81 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.LIÊN HỆ CHUNG
Điện thoại       :   +84 - 86 - 836 4236
Fax       :   +84 - 24 - 3935 2890
Thư điện tử       :   transaz@transaz.vn

Bộ phận chức năngĐiện thoạiThư điện tử
Hành chính+84 - 24 - 3935 2891general@transaz.vn
Kinh doanh (Tư vấn dịch vụ, Báo giá, Hợp đồng)+84 - 24 - 3835 2992business@transaz.vn
Dịch vụ Vận tải (làm vận tải quốc tế đường biển, đường không)+84 - 24 - 2935 2898freight@transaz.vn
Dịch vụ Logistics (làm hàng thương mại, hàng nhà máy, hàng công trình, hàng triển lãm)+84 - 24 - 3935 2893 logistics@transaz.vn
Dịch vụ Di chuyển (làm hàng phi thương mại, hàng dịch chuyển, hàng biểu diễn)+84 - 24 - 3935 2894moving@transaz.vn
Đại lý thủ tục Hải quan+84 - 24 - 3935 2897customs@transaz.vn
Thương vụ+84 - 24 - 3935 2895commerce@transaz.vn
Tài vụ+84 - 24 - 3935 2896finance@transaz.vn
Nhân sự+84 - 24 - 3935 2899hr@transaz.vn
Quản lý chung+84 - 24 - 3935 2899management@transaz.vn