STT Vị trí tuyển dụngMô tả công việc
1Kinh doanh tư vấn, bán dịch vụ (sales freight, logistics, moving)Tải về
2Kỹ thuật đóng gói, xếp dỡ, di chuyển hàng hóa (packer)Tải về
3Thực hiện dịch vụ di chuyển (packing & moving)Tải về