giao nhận

Dịch vụ giao nhận hàng hóa

Giao nhận hàng hóa

  • Nhận hàng tại cảng, giao nhận hàng tại kho
  • Nhận hàng tại kho, giao nhận hàng ra cảng

Vận chuyển hàng hóa

  • Vận tải nội địa bằng xe tải chuyên dụng thùng kín
  • Sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS
  • Lái xe tay nghề cao, am hiểu hệ thống giao thông đường bộ
  • Vận chuyển hàng container, hàng rời, hàng siêu trường, hàng siêu trọng, hàng đặc biệt

giao nhận an toàn

dịch vụ giao nhận