Thu xếp hàng công trình
  • Vận chuyển thiết bị, máy móc cho các công trình, nhà máy
  • Vận chuyển đến các vùng sâu vùng xa, vùng đồi núi

Thu xếp hàng triển lãm
  • Thủ tục hàng tạm nhập tái xuất
  • Thủ tục hải quan hàng bán tại triển lãm
  • Xếp dỡ hàng tại quầy triển lãm
  • Dỡ, đóng thùng hàng

Thu xếp hàng quá cảnh
  • Hàng nhập qua cửa khẩu đường bộ, vận chuyển nội địa, xuất qua cửa khẩu đường biển
  • Hàng nhập qua cửa khẩu đường bộ, vận chuyển nội địa, xuất qua cửa khẩu đường bộ
  • Hàng nhập qua cửa khẩu đường biển, vận chuyển nội địa, xuất qua cửa khẩu đường bộ