Trọng lượng và kích thước giới hạn khi lưu thông trên đường và cầu:
Giới hạn chiều rộng trên đườngTối đa 3,6 mét
Giới hạn chiều cao trên đườngTối đa 4,2 mét tính từ mặt đường
Giới hạn chiều cao qua cầuTối đa 4,2 mét tính từ mặt cầu
Giới hạn tải trọng qua cầuTối đa 30 tấn
Hàng hóa có tải trọng hoặc kích thước vượt quá giới hạn cho phép lưu hành trên đường hoặc qua cầu phải có giấy phép đặc biệt do cơ quan chức năng có thẩm quy��n cấp.