Tết (Dương lịch)1 ngàyNgày 01 Tháng một
Tết (Âm lịch)4 ngàyNgày cuối cùng của năm cũ và 03 ngày đầu tiên của năm mới theo Âm lịch
Giỗ tổ Hùng Vương1 ngàyNgày 10 Tháng ba (Âm lịch)
Giải phóng miền Nam1 ngàyNgày 30 Tháng tư
Quốc tế Lao động1 ngàyNgày 01 Tháng năm
Quốc khánh1 ngàyNgày 02 Tháng chín
  
Nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ được tínhthêm ngày nghỉ.