Tết Dương lịch01 ngàyNgày 01 tháng 01 dương lịch
Tết Âm lịch05 ngày 
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương01 ngàyNgày 10 tháng ba âm lịch
Ngày Chiến thắng01 ngàyNgày 30 tháng tư dương lịch
Ngày Quốc tế lao động01 ngàyNgày 01 tháng năm dương lịch
Quốc khánh02 ngàyNgày 02 Tháng chín dương lịch và 01 ngày liền kề trước và sau.
  
Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ được tính thêm ngày nghỉ.