Trọng tải và thời gian hạn chế cho xe tải, xe chở container chạy trong nội thành:

Trọng tảiThời gian hạn chế
Hà Nội
Xe tải đến 1,25 tấn06:00 - 09:00 & 16:30 - 19:30
Xe tải trên 1,25 tấn; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng06:00 - 21:00
Xe tải trên 1,25 tấn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, khi lưu hành phải có giấy phép lưu hành của cơ quan có thẩm quyền
Hải Phòng
Xe tải đến 1,0 tấn05:00 - 08:00 & 17:00 - 20:00
Xe tải trên 1,0 tấn; xe container 20ft và 40ft05:00 - 22:00
Đà Nẵng
Xe tải trên 2,0 tấn; xe container 20ft và 40ft06:00 - 08:00 & 16:30 - 18:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Xe tải đến 2,5 tấn06:00 - 09:00 & 16:00 - 21:00
Xe tải trên 2,5 tấn; xe container 20ft và 40ft06:00 - 21:00
 
    Phương tiện có nhu cầu lưu hành trong thời gian hạn chế phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép đặc biệt.